VIC FIRTH VIC-SHO5B SHOGUN ドラムスティック×6セット。

VIC FIRTH VIC-SHO5B SHOGUN ドラムスティック

SHOGUN
将軍
パワーが出しやすく、耐久性に優れたジャパニーズ・オーク材を採用。

サイズ:15.1×407mm
材質:Japanese Oak

※6セットでの販売です。